Blog

Persbericht: LTP neemt TestNed over

TestNed, de marktleider op het gebied van veiligheidskeuringen en -assessments is overgenomen door LTP Business Psychologen. Het in 2011 opgerichte TestNed is ontstaan uit een partnership van Psychologisch Adviesbureau Bijleveld & Van Vriesland en LTP. Eerder bezat LTP 50% van de aandelen. 
“De overname past in onze strategie om het marktleiderschap in assessment te verstevigen. Daarnaast kunnen wij nu onze dienstverlening op het vlak van assessments voor veiligheidskritische functies verder innoveren en uitbouwen. Jan Kwint, algemeen directeur LTP
TestNed: the human factor […]

Artikel in Vakblad Arbo – Individuele veiligheidsassessments aan de poort

Bij de selectie van een nieuwe medewerker voor een veiligheidskritische functie wordt vaak uitsluitend gekeken of de sollicitant in kwestie beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en ervaring. Dus: heeft deze operator de benodigde proceskennis? Weet deze kraanmachinist voldoende over hefvermogen en reikwijdte? Beschikt deze hoogspanningsmonteur over de noodzakelijke kennis en is hij schakelbevoegd?
Maar weten, mogen en kunnen betekent nog niet doen. Open het artikel (.pdf)
Bron: Vakblad Arbo, nr 6 2017, Vakmedianet.

De psychologie van veilig werken

Eerlijk zeggen, appt u weleens in de auto?
Menig verkeersongeval wordt veroorzaakt door telefoongebruik in de auto en iedereen weet dat het onveilig is. Een veelgehoorde uitleg hierbij: ‘Ik let uiteraard wel goed op en app op momenten dat het kan’. Puur cognitieve dissonantie. Aangezien het vaak net goed gaat, is er ook geen trigger om het anders te doen.
Dat principe zien we ook terug op de werkvloer. De Inspectie SZW heeft stevig aan de bel getrokken. Mensen verschillen in […]

Kunnen zij het? En gaan zij het ook écht doen?

In het artikel van Frank van Luijk (directielid TestNed) en Tamara Wolsak (adviseur selectie en ontwikkeling TestNed) wordt dieper ingegaan op de factor ‘mens’ in veilig werken en het Veiligheidsassessment. Open het artikel (.pdf)

Een lerende organisatie met lerende werknemers.
Noodzakelijke kwaliteiten en capaciteiten.
Wat is de context? Wat zijn de eisen?
Veiligheidsassessment: het KUNNEN, het GEDRAG en zicht op factoren die mensen kunnen verleiden tot risicovol gedrag

Heeft u na het lezen van het artikel nog vragen? Of wilt u verder praten over […]

Hoe de psychologie de DBB kan beveiligen

Screening medewerkers te veel gericht op feiten, te weinig op persoonlijkheid
De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) ligt onder vuur. Drie medewerkers zouden in de afgelopen jaren de regels overtreden hebben. Mogelijk is dit een risico geweest voor de veiligheid van mensen die door de dienst juist bewaakt en beveiligd moeten worden. De politiek roept onmiddellijk dat de screening beter moet. En vaker. Maar moet die screening niet alleen beter, maar vooral ook anders?!
Lees de blog van Frank van Luijk […]