Privacybeleid

Privacybeleid

TestNed hecht aan kwaliteit. Onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is de omgang met privacygevoelige informatie van deelnemers en opdrachtgevers. Onze procedures zijn conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens 2016 (Wbp) en in lijn met de bepalingen die voorgeschreven zijn door beroepsvereniging (Nederlands Instituut van Psychologen) en de wet- en regelgeving die op onze dienstverlening van toepassing is.

De technische, fysieke en organisatorische maatregelen die TestNed heeft getroffen vormen onderdeel van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Mocht u meer informatie wensen over onze privacy policy of als opdrachtgever maatwerkafspraken met ons wilt maken met betrekking tot onze omgang met de gegevens van uw deelnemers, kandidaten en medewerkers, dan kunt u contact met ons opnemen op 020- 30 50 469 of via servicedesk@testned.nl.