De-escalatie Scan

De-escalatie Scan

Met dit online assessment krijg je inzicht in iemands de-escalerend vermogen. Wat zijn de persoonlijkheidstrekken van die (potentiële) medewerker? Is hij of zij gemakkelijk, moeilijk of in het geheel niet goed in staat om de-escalerend op te kunnen treden?

De-escalerend vermogen. Iedereen die te maken heeft met sociale veiligheid kent deze term en weet hoe belangrijk het is voor een effectieve en vooral ook veilige beroepsuitoefening. De inzichten uit de De-escalatie Scan kunnen gebruikt worden voor verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling, of als input voor selectie- of ontwikkelgesprekken.

Hoe effectief om te gaan met agressief gedrag van anderen, dat is waar het om gaat. Het is een vaardigheid, maar kan iedereen het leren?

Er is veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Natuurlijk is lang niet alles is te controleren of te voorspellen, maar we weten inmiddels wel dat er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en de-escalerend vermogen.

Zaken als stressbestendigheid, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme, zijn naast sociale vaardigheden en inzicht van groot belang in het ontwikkelen van de-escalerend vermogen.

Ook is bekend dat de effectiviteit van conflictgedrag toeneemt, wanneer men kan variëren in gedrag en men verschillende gedragingen kan combineren. Men moet vriendelijk zijn, maar niet te meegaand. Men moet krachtig kunnen optreden, maar niet gaan forceren. De beste conflict hanteerstijl is situatieafhankelijk. Dit vraagt om sensitiviteit en flexibiliteit, maar ook om daadkracht en ‘de handen uit de mouwen’.