De Veiligheidsfactor™

De Veiligheidsfactor™

De Veiligheidsfactor™ is een online assessment dat persoonskenmerken in kaart brengt die van belang zijn bij veiligheidskritische functies. Met als belangrijkste conclusie: de mate waarin sprake is van risico’s in het kader van veiligheid (laag risico / enig risico / hoog risico).

Het rapport van De Veiligheidsfactor™ versterkt het veiligheidsbewustzijn en kan gebruikt worden als input voor selectie- of ontwikkelvraagstukken.

Welke vaardigheden en persoonskenmerken worden in kaart gebracht?

  • Informatieverwerking
  • Stressbestendig
  • Plichtsgetrouw
  • Onafhankelijk
  • Risicobereid
  • Kwaliteitsgericht
  • Besluitvaardig