#DOESLIEF voor elkaar

#DOESLIEF voor elkaar

Treiteren van OV-medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, geweld tegen hulpverleners, schelden en haatberichten op sociale media. Het gebeurt elke dag en lijkt meer regel dan uitzondering. Daarom heeft SIRE deze week de campagne #DOESLIEF gelanceerd. Aan de hand van veel voorbeelden van onaardig gedrag wil SIRE ons een spiegel voorhouden. Zo hopen zij dat mensen zich realiseren dat niemand beter wordt van onaardig gedrag. En dat aardig gedrag loont.

Mensen in publieke functies moeten vandaag de dag een dikke huid hebben om hun dagelijkse werk goed te kunnen doen. Het is een maatschappelijk probleem dat aandacht vereist van alle betrokken partijen. Dat zien wij ook terug bij veel van onze opdrachtgevers.

Waarom zijn mensen niet lief voor elkaar?
Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal oorzaken is aan te wijzen die bijdragen aan de verharding en verruwing van onze samenleving:

  • Toenemende individualisering en egoïsme. Iedereen doet het, dus waarom ik niet?
  • Toenemende anonimiteit. Mensen sluiten zich af, willen niks met anderen te maken hebben.
  • Onderling ongepolijst gedrag neemt toe (zelfs in Den Haag: Wilders vs. Rutte). Onder het mom van vrije meningsuiting, alles mogen zeggen.
  • Straffeloosheid bij kleinere overtredingen. Men komt ermee weg, dus wordt de drempel steeds lager.
  • Toenemende prestatiedruk en stress. Mensen hebben haast en zijn snel geïrriteerd (kort lontje).
  • Respect brokkelt af.

#DOESLIEF tegen mensen met een publieke functie
Helaas neemt agressie en geweld in steeds meer beroepsgroepen toe. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners tijdens Oud & Nieuw, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzers. Dit draagt bij aan een hoger verzuim en verloop binnen deze sectoren.

Wat kun je als werkgever doen?
Een campagne zoals van SIRE levert (hopelijk) iets op aan de kant van de maatschappij. Maar als werkgever kun je ook een belangrijke bijdrage leveren. Zorg voor voldoende, professionele aandacht voor medewerkers die te maken hebben gehad met agressie van anderen. Maar ook kleinere, verbale pesterijen kunnen bij iemand de emmer doen overlopen. Houd dus goed een vinger aan de pols. Zorg ervoor dat je medewerkers voldoende veerkracht houden om goed om te kunnen gaan met ‘onaardig gedrag’.

Goed om kunnen gaan met ‘onaardig gedrag’
Stel je krijgt tijdens je werk te maken met geweld en ongewenst gedrag. Wat doe je dan? Gebleken is dat iemands de-escalerend vermogen behoorlijk kan bijdragen aan de afloop van zo’n situatie. Kan iemand de boel sussen of loopt het uit de hand?

Hoe effectief om te gaan met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen, dat is waar het om gaat. Het is een vaardigheid, maar kan iedereen het leren? Inmiddels weten we dat er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en de-escalerend vermogen.

Vlootschouw
Natuurlijk is niet alles is te controleren of te voorspellen, maar we weten inmiddels wel dat er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en de mate van iemands de-escalerend vermogen. LTP TestNed kan dit met een compact online assessment voor jouw organisatie in kaart brengen. Er wordt een vlootschouw van het personeelsbestand gemaakt. En je kunt het inzetten bij de selectie van nieuwe medewerkers.

Zaken als stressbestendigheid, veerkracht, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme, zijn naast sociale vaardigheden en inzicht van groot belang in iemands de-escalerend vermogen. Uit het online assessment kan ook blijken dat het niet zo goed gaat met mensen. Je kunt dan preventieve zorgmaatregelen nemen en hen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Kortom: je houdt een vinger aan de pols en daarmee houd je mensen duurzaam inzetbaar.

Het is niet altijd makkelijk om lief te doen tegen elkaar. En het is nog lastiger om aardig te blijven tegen een ander die ongewenst, onaardig of zelfs agressief gedrag vertoont. Toch is dit een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen de-escaleren. Meer weten? Bel 06 – 58 95 56 95.