Inzicht en Advies

Inzicht en Advies

Veiligheid in organisaties wordt deels geborgd door protocollen, richtlijnen en inrichting van een zo optimaal mogelijke werkomgeving, maar de factor ‘mens’ kan en mag zeker niet onderschat worden. Wat is de rol van de mens bij veilig werken? TestNed biedt inzicht en advies.

Opzet en uitvoering van keuringsprocessen
Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het inrichten en uitvoeren van (specialistische) keuringsprocessen. Hierin meten wij aandachtsfuncties, concentratie, reactievermogen en stresstolerantie van sollicitanten en medewerkers. Maar wij adviseren ook over andere relevante factoren. Kan iemand veilig werken? En gaat hij of zij dat ook écht doen?

Implementatie van procedures
De automatisering van processen en vernieuwingen in de manier van werken volgen elkaar in rap tempo op. Het is onmogelijk (en onwenselijk) om voor iedere denkbare situatie op te schrijven welke regels en procedures er dan gelden. Maar hoe zorgt jouw organisatie er dan voor dat mensen wél veilig blijven werken?

TestNed kan jouw team en organisatie ondersteunen door:

  • antwoorden te formuleren op veelvoorkomende vraagstukken;
  • ondersteuning te bieden bij cultuur- en organisatieverandering;
  • interventies te verzorgen op het bestaande proces;
  • procedures die het veilig werken ondersteunen op een effectieve manier te implementeren.

Welke vraagstukken zien wij regelmatig terug?

  • Hoe is het gesteld met de mensen die in onze organisatie een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen? Hoe stellen wij vast dat zij over de juiste kwaliteiten en vaardigheden beschikken? Of in ieder geval de aanleg hebben om deze te ontwikkelen?
  • Hoe selecteren wij mensen die niet alleen goed passen bij onze huidige organisatie, maar ook de veranderkracht hebben om met onze organisatie mee te bewegen?
  • Hoe komen wij achter iemands sterke kanten en ontwikkelpunten? Hoe kunnen wij medewerkers zo effectief mogelijk inzetten? Waar zijn aanpassingen of ontwikkelingen nodig?