Maatregelen omtrent Coronavirus

Maatregelen omtrent Coronavirus

Update 1 juli, 1,5 meter blijft de norm:
Opnieuw is een stap vooruit gezet in de corona-aanpak. We gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Uiteraard volgt LTP TestNed de aanbevelingen van het RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm

Update 13 maart:
Donderdag 12 maart kondigde het kabinet een breed pakket aan maatregelen af om verdere verspreiding van het Coronavirus te vertragen. Uiteraard zullen ook wij als LTP TestNed passende maatregelen nemen en volgen wij de aanbevelingen van het RIVM:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/03/12/poster-wat-moet-je-doen-coronavirus/Poster+Coronavirus+in+Nederland+-+wat+moet+u+doen.pdf

Eerder getroffen maatregelen d.d. 2 maart:

LTP en LTP TestNed hebben de voorzorgsmaatregelen van het RIVM overgenomen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Er wordt intensiever schoongemaakt en een speciaal team houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Maatregelen + protocol keuringen en assessments LTP TestNed:

  • Wij verzoeken kandidaten die de aankomende periode ingepland voor een keuring of assessment, om alleen te komen als zij geen ziekteverschijnselen vertonen. Bij twijfel niet komen en een nieuwe afspraak maken voor de keuring of het assessment.
  • Als kandidaten zichzelf uit voorzorg afmelden, dan verplaatsen we het assessment.
  • Wij zullen de keuringen en assessments, ook met veiligheidsvraagstelling, zoveel mogelijk op afstand uitvoeren (het interview en rollenspel via een beveiligde internetverbinding). Het programma blijft daarbij gelijk. Kandidaten komen alleen naar de LTP TestNed locatie onder de genoemde voorwaarden om de veiligheidstesten te maken (deze testen kunnen niet online afgenomen worden). Uiteraard vindt de begeleiding en uitvoering op gepaste afstand plaats.
  • De testruimte inclusief het systeem en toetsenbord wordt grondig schoongemaakt na ‘wisseling’ van kandidaat (ochtend/middag). 

Heb je hier vragen over? Neem gerust contact op.

Marius de Bruin
Partner LTP TestNed
M.deBruin@ltp.nl
06 – 50 52 50 21

Eerder getroffen maatregelen:

  • Regelmatig handen wassen.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • Geen handen schudden.
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.