Not on My Flight: een campagne tegen wangedrag tijdens Europese vluchten

Not on My Flight: een campagne tegen wangedrag tijdens Europese vluchten

Afgelopen week kwam in het nieuws dat er steeds meer incidenten zijn door wangedrag tijdens Europese vluchten. Iedere drie uur brengt een passagier door wangedrag de veiligheid van een vlucht binnen de EU in gevaar. Bij zeker 70 procent van deze incidenten is sprake van agressie. Deze cijfers zijn afkomstig van het Europees agentschap voor de luchtvaartveiligheid EASA. Het aantal incidenten is in 2018 met een derde gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Deze cijfers zijn alarmerend en laten een verontrustende trend zien. Wangedrag van passagiers verhinderen een soepele vlucht en hun gedrag heeft effect op de veiligheid. Op de radio hoorde ik een stewardess die vertelde dat agressief gedrag meestal gelinkt kan worden aan alcoholgebruik. “Mensen kopen in de taxfree winkels een fles drank en die gaat direct open. Na een aantal waarschuwingen moet je die fles dan innemen, en dat kan tot vervelende situaties leiden. Gelukkig worden we daar wel in getraind, je moet proberen de situatie niet te laten escaleren’.

‘Not on My Flight’
Het is onacceptabel dat de veiligheid van alle passagiers op deze manier in het gedrang komt. Om deze reden heeft het Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA) afgelopen woensdag de campagne ‘Not on My Flight’ gelanceerd. Het EASA roept passagiers op een video te bekijken en te delen. Hierin worden voorbeelden van ongewenst gedrag aangehaald, plus de negatieve consequenties die deze met zich meebrengen. Deze campagne sluit naadloos aan bij de SIRE-campagne #DOESLIEF, waar ik eerder al een blog over schreef.

Steeds belangrijker in publieke functies: de-escalerend vermogen
Om de veiligheid aan boord te kunnen waarborgen doen vliegmaatschappijen er alles aan om hun personeel te trainen en weerbaar te maken in dit soort situaties. Daarnaast is het ook belangrijk om een vinger aan de pols te houden. Na een paar incidenten of stress door werkdruk of iets in de privésfeer kan iemand minder weerbaar zijn voor wangedrag en kan iemands de-escalerend vermogen minder worden.

Het omgaan met wangedrag en agressie ligt inhoudelijk dicht tegen het onderwerp van duurzame inzetbaarheid. En in de luchtvaart heeft het nog een veel groter belang: de veiligheid van iedereen aan boord.

En een stukje reclame…
Het is goed om te lezen dat luchtvaartmaatschappijen zich al bezighouden met trainingen op het vlak van de-escalatie. Organisaties die deze stap nog niet hebben gezet, kunnen bij ons terecht voor advies en een concrete aanpak. Zo hebben wij de De-Escalatiescan die inzicht biedt in het de-escalerend vermogen van (nieuwe) medewerkers. Meer weten? Je kunt mij bereiken via: t.bruinsma@ltp.nl of 06-58 95 56 95