Omgaan met agressie

Helaas neemt agressie en geweld in steeds meer beroepsgroepen toe. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzers.

De impact van dergelijke incidenten is groot, zowel op het moment zelf als op de  langere termijn. Het draagt bij aan een hoger verzuim en verloop.

Wat kun je als werkgever doen?

Wellicht dat de #DOESLIEF campagne van Sire iets oplevert, maar als werkgever kun je ook een belangrijke bijdrage leveren. Zorg voor voldoende, professionele aandacht voor medewerkers die te maken hebben gehad met agressie van anderen. En zorg ervoor dat medewerkers voldoende veerkracht hebben (en houden) om goed te kunnen omgaan met verbaal en fysiek geweld.

LTP TestNed helpt je bij selectie, ontwikkeling en vlootschouw

Gaat iemand effectief om met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen? Dat is waar het om gaat. Natuurlijk is niet alles is te controleren of te voorspellen, maar we weten inmiddels wel dat er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en de mate van iemands de-escalerend vermogen.

LTP TestNed kan dit met een compact online assessment voor jouw organisatie in kaart brengen. Bij één of meerdere personen voor selectie of ontwikkeling, of een team, een gehele afdeling of de organisatie voor een vlootschouw.

“Door de rapporten van de De-escalatiescan hebben wij scherp zicht gekregen op de echte toppers, die hebben wij een vast contract aangeboden. Ook bleek in een aantal gevallen, dat het niet zo goed ging met mensen. Mede op basis daarvan is contact opgenomen met de bedrijfsarts om preventieve zorgmaatregelen te nemen. Dat was een soort bijvangst, maar niet minder waardevol.”

Jack van Eerden

Hoe kunnen wij je helpen?

Wil je meer weten over dit thema, een voorbeeldrapport ontvangen of mag ik je bellen om een kennismakingsgesprek in te plannen? Vul je gegevens in en ik neem snel contact met je op.

Tjalling Bruinsma
Psycholoog/Consultant LTP TestNed
+31 6- 58 95 56 95

 

Relevante berichten

Geweld en bedreiging bij de huisartsenpost

Uit recent onderzoek van Trouw blijkt dat steeds meer huisartsenposten te maken krijgen met ongewenst gedrag, bedreiging en soms zelfs fysiek geweld. Deze ontwikkeling heeft nogal wat impact op de mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Hoe kan het toch dat dit gedrag toeneemt?

Wijziging OV rond LTP TestNed in Amstelveen: 14 juli t/m 25 augustus

Tijdens de zomerperiode van 14 juli t/m 25 augustus rijden tram 5 en 6 niet tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart. Pendelbus 45 neemt dan de verbinding over. Om bij LTP TestNed te komen stap je uit bij halte Biesbosch.

6 juni │ LTP TestNed Amstelveen │ Ontbijtsessie ‘Veilig werken – de paradox van routine’

Kennis en ervaring zijn van groot belang in veiligheidskritische functies. Zo helpt routine bij het snel kunnen maken van de juiste keuze. Tegelijkertijd kan routine leiden tot zelfoverschatting en daarmee neemt het risico op incidenten juist weer toe. Dit en meer komt aan bod tijdens de ontbijtsessie bij LTP TestNed. Je bent van harte welkom!