Omgaan met agressie

Helaas neemt agressie en geweld in steeds meer beroepsgroepen toe. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzers.

De impact van dergelijke incidenten is groot, zowel op het moment zelf als op de  langere termijn. Het draagt bij aan een hoger verzuim en verloop.

Wat kun je als werkgever doen?

Wellicht dat de #DOESLIEF campagne van Sire iets oplevert, maar als werkgever kun je ook een belangrijke bijdrage leveren. Zorg voor voldoende, professionele aandacht voor medewerkers die te maken hebben gehad met agressie van anderen. En zorg ervoor dat medewerkers voldoende veerkracht hebben (en houden) om goed te kunnen omgaan met verbaal en fysiek geweld.

LTP TestNed helpt je bij selectie, ontwikkeling en vlootschouw

Gaat iemand effectief om met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen? Dat is waar het om gaat. Natuurlijk is niet alles is te controleren of te voorspellen, maar we weten inmiddels wel dat er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidstrekken en de mate van iemands de-escalerend vermogen.

LTP TestNed kan dit met een compact online assessment voor jouw organisatie in kaart brengen. Bij één of meerdere personen voor selectie of ontwikkeling, of een team, een gehele afdeling of de organisatie voor een vlootschouw.

“Door de rapporten van de De-escalatiescan hebben wij scherp zicht gekregen op de echte toppers, die hebben wij een vast contract aangeboden. Ook bleek in een aantal gevallen, dat het niet zo goed ging met mensen. Mede op basis daarvan is contact opgenomen met de bedrijfsarts om preventieve zorgmaatregelen te nemen. Dat was een soort bijvangst, maar niet minder waardevol.”

Jack van Eerden

Hoe kunnen wij je helpen?

Wil je meer weten over dit thema, een voorbeeldrapport ontvangen of mag ik je bellen om een kennismakingsgesprek in te plannen? Vul je gegevens in en ik neem snel contact met je op.

Tjalling Bruinsma
Psycholoog/Consultant LTP TestNed
+31 6- 58 95 56 95

 

Diensten

Talent Scan: Omgaan met agressie

Helaas hebben steeds meer beroepsgroepen te maken met agressie en geweld bij het uitvoeren van hun functie. Er bestaan individuele verschillen tussen hoe werknemers omgaan met agressie en geweld. De Talent Scan is een online selectie-assessment en brengt dat in kaart.

Assessment met focus ‘Omgaan met agressie’

Een assessment met focus op ‘omgaan met agressie’ biedt inzicht in iemands aanleg en vaardigheden op dit vlak. Goede, competente medewerkers zijn in staat een escalatie te voorkomen en zijn meer duurzaam inzetbaar.

De-escalatie Scan

Met dit online assessment krijg je inzicht in iemands de-escalerend vermogen. Wat zijn de persoonlijkheidstrekken van die (potentiële) medewerker? Is hij of zij gemakkelijk, moeilijk of in het geheel niet goed in staat om de-escalerend vermogen te ontwikkelen?