Omgaan met agressie

Talent Scan: Omgaan met agressie

Gaat iemand effectief om met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen? Er bestaan persoonskenmerken waarvan is aangetoond dat ze van essentieel belang zijn bij het effectief werken onder hoge druk en belastende omstandigheden. De Talent Scan brengt dit in kaart. De Talent Scan ‘Omgaan met agressie’ is een online selectie-assessment dat speciaal voor uitvoerende / mbo-functies is ontwikkeld.

Hoe gaat iemand om met agressie en (verbaal) geweld?

Er bestaan individuele verschillen tussen hoe werknemers omgaan met agressie en (verbaal) geweld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in stress, zich gekwetst voelen, spanning ervaren en het ergste geval uitval. Om deze redenen is het raadzaam om deze zaken in kaart te brengen.

De Talent Scan biedt onder andere inzicht in iemands persoonlijk profiel (samenwerking, werkaanpak en omgaan met veranderingen), denkkracht en specifieke competenties op het vlak van omgaan met agressie: flexibiliteit, stressbestendigheid, optimisme en verantwoordelijkheidsgevoel.

Werkwijze

De (potentiële) medewerker ontvangt per e-mail een uitnodiging om de Talent Scan ‘Omgaan met agressie’ in te vullen. Het invullen van dit compacte online assessment duurt ongeveer 35 minuten. Het bestaat uit een intelligentietest en vier korte vragenlijsten (persoonlijkheid, drijfveren, beïnvloedingsstijlen en werkstijlen).

Wat levert het op?

Na het doorlopen van het online assessment wordt er een rapport gegenereerd. Dit kan direct worden gedownload en wordt na goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Er is een rapport beschikbaar voor de kandidaat (met gerichte ontwikkeltips) en voor de recruiter/interviewer (met interviewvragen).

Gratis uitproberen?

Natuurlijk is niet alles te controleren of te voorspellen. Niet elk incident is te voorkomen. Maar je kunt er wél voor zorgen dat de mensen die incidenten moeten sussen, daadwerkelijk in staat zijn om dit goed te kunnen doen!

Neem voor een persoonlijke toelichting of een gratis eerste Talent Scan contact op met Ruben Simons, Consultant LTP TestNed: 06 – 83 66 26 98 / R.Simons@ltp.nl. Of vul het contactformulier in.

Wat is het?

Een online selectie-assessment voor uitvoerende / mbo-functies, met een focus op omgaan met agressie.
Wat levert het op?

Inzicht in iemands persoonlijk profiel, denkkracht en specifieke competenties op het vlak van omgaan met agressie. Zeer waardevol bij selectiebeslissingen.
Wat houdt het in?

Een intelligentietest en vier vragenlijsten: persoonlijkheid, drijfveren, beïnvloedingsstijlen en werkstijlen. Invullen duurt ongeveer 35 minuten.
Waar?

Het online assessment kan thuis of op het werk (op een rustige plek) worden ingevuld.

Hoe kunnen wij jou helpen?