Omgaan met weerstand

Heeft een kandidaat of werknemer voldoende veerkracht, om goed te kunnen omgaan met weerstand van anderen? LTP TestNed biedt ondersteuning bij selectie en ontwikkeling.

Voorbeeldrapport ontvangen?  Bekijk onze diensten

Helaas neemt agressie en (verbaal) geweld in steeds meer beroepsgroepen toe. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzers, handhavers, gerechtsdeurwaarders, conducteurs etc.

Wat zijn de gevolgen?

De impact van dergelijke incidenten is groot, zowel op het moment zelf als op de langere termijn (duurzame inzetbaarheid). Het draagt bij aan een hoger verzuim en verloop. De gevolgen van agressie en geweld houden niet op bij het individu. Het blijkt dat werknemers die te maken hebben gehad met agressie en geweld de regels en procedures soms wat minder streng naleven om geweld te voorkomen.

Mensen verschillen in hoe zij omgaan met weerstand

Zo bestaan er persoonskenmerken waarvan is aangetoond dat ze van essentieel belang zijn voor effectief werken onder hoge druk en belastende omstandigheden. Hierbij gaat het niet alleen om het moment zelf (een situatie kunnen de-escaleren), maar ook om het ermee kunnen omgaan op de langere termijn om duurzame inzetbaar te blijven (effectieve coping-strategieën).

“Met ons online assessment worden de gewenste competenties en gedragingen voor de functie van handhaver getoetst én wij zijn intensief betrokken bij de coronaproof selectiedagen.” – Marius de Bruin, partner LTP TestNed, over de selectie van Handhavers voor de Gemeente Amsterdam

Zaken als stressbestendigheid, zelfvertrouwen, maar ook inlevingsvermogen en optimisme, zijn naast sociale vaardigheden en zelfinzicht van groot belang in iemands vermogen om conflicten het hoofd te bieden.

Wat kan je als werkgever doen?

Als werkgever kan je een belangrijke bijdrage leveren. Door er niet alleen voor te zorgen dat medewerkers voldoende veerkracht en positieve coping-strategieën hebben (en houden) om goed te kunnen omgaan met weerstand, maar ook voldoende professionele aandacht te geven aan medewerkers die te maken hebben gehad met weerstand of zelfs agressie.

“Door de rapporten van de online scan kregen wij scherp zicht op de echte toppers. Ook bleek in een aantal gevallen dat het niet zo goed ging met mensen. Mede op basis daarvan is contact opgenomen met de bedrijfsarts voor preventieve zorgmaatregelen. Dat was een soort bijvangst, maar niet minder waardevol.”

Jack van Eerden

Hoe kunnen wij helpen?

LTP TestNed helpt organisaties bij de selectie en ontwikkeling van medewerkers die te maken hebben met impactvolle incidenten: (verbale) agressie, geweld en bedreigingen. Onze aanpak is gericht op de competenties en persoonskenmerken die van belang zijn bij het omgaan met agressie. Bekijk hieronder onze diensten: de Talent Scan (selectie), Assessment (selectie en ontwikkeling) en het Ontwikkelprogramma (ontwikkeling).

Hoe kunnen wij jou helpen?

Ruben Simons
Consultant LTP TestNed
06 – 83 66 26 98

 

Diensten

Talent Scan: Omgaan met weerstand

Helaas hebben steeds meer beroepsgroepen te maken met agressie en geweld bij het uitvoeren van hun functie. Er bestaan individuele verschillen tussen hoe werknemers omgaan met agressie en geweld. De Talent Scan is een online selectie-assessment en brengt dat in kaart.

Assessment met focus ‘Omgaan met weerstand en coping’

Een assessment met focus op ‘omgaan met weerstand’ biedt inzicht in iemands aanleg en vaardigheden op dit vlak. Goede, competente medewerkers zijn in staat een escalatie te voorkomen en zijn duurzaam inzetbaar.

Ontwikkelprogramma ‘Omgaan met weerstand’

Op maat gemaakt voor teams die werken met klanten/reizigers/patiënten/cliënten/gasten/bezoekers in de publieke ruimte. Ook zij hebben te maken met conflicten, bedreigingen, agressie en geweld.