Omgaan met weerstand

Helaas neemt agressie en geweld in steeds meer beroepsgroepen toe. Denk aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal en fysiek geweld tegen onderwijzers en handhavers.

De impact van dergelijke incidenten is groot, zowel op het moment zelf als op de langere termijn (duurzame inzetbaarheid). Het draagt bij aan een hoger verzuim en verloop.

Wat kun je als werkgever doen?

Als werkgever kun je een belangrijke bijdrage leveren. Zorg voor voldoende, professionele aandacht voor medewerkers die te maken hebben gehad met weerstand of zelfs agressie. Zorg er ook voor dat medewerkers voldoende veerkracht en positieve coping-strategieen hebben (en houden) om goed te kunnen omgaan met weerstand.

Hoe kunnen wij je helpen?

LTP TestNed kan dit met de online Talent Scan: Omgaan met weerstand voor jouw organisatie in kaart brengen. Bij één of meerdere personen, voor selectie of ontwikkeling. Ons Assessment met focus ‘Omgaan met weerstand’ richt zich daarnaast nadrukkelijk op stresshantering en coping: Hoe gaat iemand op korte en langere tijd om met gebeurtenissen vol impact? Daarnaast hebben we voor teams, afdelingen of de gehele organisatie een specifiek ontwikkelprogramma.

Wil je meer informatie ontvangen per e-mail of persoonlijk contact met een van onze adviseurs? Vul het contactformulier (zie rechts) in en wij nemen snel contact met je op.

“Door de rapporten van de online scan hebben wij scherp zicht gekregen op de echte toppers, die hebben wij een vast contract aangeboden. Ook bleek in een aantal gevallen, dat het niet zo goed ging met mensen. Mede op basis daarvan is contact opgenomen met de bedrijfsarts om preventieve zorgmaatregelen te nemen. Dat was een soort bijvangst, maar niet minder waardevol.”

Jack van Eerden

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wil je meer weten over dit thema, een voorbeeldrapport ontvangen of mag ik je bellen om een kennismakingsgesprek in te plannen? Vul je gegevens in en ik neem snel contact met je op.

Ruben Simons
Consultant LTP TestNed
06 – 83 66 26 98

 

Diensten

Talent Scan: Omgaan met weerstand

Helaas hebben steeds meer beroepsgroepen te maken met agressie en geweld bij het uitvoeren van hun functie. Er bestaan individuele verschillen tussen hoe werknemers omgaan met agressie en geweld. De Talent Scan is een online selectie-assessment en brengt dat in kaart.

Assessment met focus ‘Omgaan met weerstand en coping’

Een assessment met focus op ‘omgaan met weerstand’ biedt inzicht in iemands aanleg en vaardigheden op dit vlak. Goede, competente medewerkers zijn in staat een escalatie te voorkomen en zijn duurzaam inzetbaar.

Ontwikkelprogramma ‘Omgaan met weerstand’

Op maat gemaakt voor teams die werken met klanten/reizigers/patiënten/cliënten/gasten/bezoekers in de publieke ruimte. Ook zij hebben te maken met conflicten, bedreigingen, agressie en geweld.