Assessment met focus 'Omgaan met weerstand en coping’

Beschikt die (nieuwe) medewerker over de juiste aanleg, kwaliteiten en vaardigheden om de functie naar behoren uit te voeren? Of heeft iemand de aanleg om deze vaardigheden te ontwikkelen? Wat zijn iemands sterke kanten, kansen, aandachtspunten en risico’s? Is er een match met de functie én de organisatie? Een assessment met focus op omgaan met weerstand, agressie, stresshantering en coping-strategieën.

Steeds meer beroepsgroepen hebben te maken met agressie en geweld. Denk daarbij aan het toenemende geweld tegen hulpverleners, ongewenst gedrag tegen zorgprofessionals of verbaal geweld tegen onderwijzers en handhavers. De impact van dergelijke incidenten is niet te onderschatten, zowel op individueel vlak als voor de organisatie.

Er blijkt een significant verschil te zijn tussen mensen in hoe men omgaat met weerstand

Zo bestaan er persoonskenmerken waarvan is aangetoond dat ze van essentieel belang zijn voor effectief werken onder hoge druk en belastende omstandigheden. Medewerkers moeten kunnen omgaan met (verbaal) geweld of agressie op het moment zelf (zij moeten de situatie kunnen de-escaleren) en ermee kunnen omgaan op de langere termijn (effectieve copingstrategieën). In ons live assessment leggen komt stresshantering en de coping-strategie uitgebreid aan bod. Het in kaart brengen van deze persoonskenmerken is relevant voor selectie- en ontwikkelingsdoeleinden.

Coping: de mate van inzetten van specifieke gedachten en gedragingen om zich te wapenen tegen zowel interne als externe eisen die aan hem of haar worden gesteld; in gang gezet door stressvolle situaties.

Werkwijze

De kandidaat bezoekt een LTP TestNed vestiging of het assessment vindt online plaats via een videoverbinding. Na een duidelijke instructie begint het programma. De kandidaat doet een intelligentietest, vult persoonlijkheidsvragenlijsten in en heeft een interview met een psycholoog. Daarnaast neemt de kandidaat deel aan een praktijksimulatie of een assessmentgame. Hierbij ligt de focus op stresshantering, coping, vaardigheid en reflectie (feedback).

Met de tests brengen wij onder andere in kaart: reactievermogen, selectieve aandacht, concentratievermogen, verlengde aandacht, stresstolerantie, herstelvermogen en de voorkeuren in coping-strategieën. De persoonlijkheidsvragenlijsten bieden bijvoorbeeld inzicht in zelfstandigheid, overwicht, flexibiliteit, optimisme en verantwoordelijkheidsgevoel.

Persoonlijke benadering

Een assessment doen is altijd spannend. Zeker voor mensen die hier nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Bij LTP TestNed worden kandidaten op persoonlijke wijze begeleid. Wij doen er alles aan om de kandidaten te ontzorgen, zodat zij zich helemaal op hun assessment kunnen richten.

Wat levert een veiligheidsassessment op?

De resultaten van de tests, vragenlijsten, praktijksimulatie en de inzichten van de psycholoog worden verzameld in een rapport. In dit assessmentrapport staat een duidelijk advies en eventuele aanbevelingen. Het rapport wordt na goedkeuring van de kandidaat doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft de kandidaat geen toestemming? Dan laten wij de opdrachtgever weten dat er geen rapport wordt toegestuurd.

Wil je meer informatie ontvangen per e-mail of persoonlijk contact met een van onze adviseurs? Vul het contactformulier (zie rechts) in en wij nemen snel contact met je op.

Wat is het?

Een assessment biedt zicht op de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie (of het potentieel daartoe). In dit specifieke assessment ligt de focus op ‘omgaan met weerstand’.
Wat levert het op?

Een assessmentrapport met een duidelijk advies en aanbevelingen.
Wat houdt het in?

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Intelligentietests
  • Game of praktijksimulatie met focus op vaardigheid en reflectie (feedback)
  • Interview met een psycholoog
Waar?

Bij LTP TestNed of online via een videoverbinding.

Hoe kunnen wij jou helpen?