Talent Scan: Omgaan met weerstand

Gaat iemand effectief om met weerstand; met onaardig of zelfs agressief gedrag van anderen? Er bestaan persoonskenmerken waarvan is aangetoond dat ze van essentieel belang zijn bij het effectief werken onder hoge druk en belastende omstandigheden. De Talent Scan brengt dit in kaart. De Talent Scan ‘Omgaan met weerstand’ is een online selectie-assessment dat speciaal voor uitvoerende / mbo-functies is ontwikkeld.

Hoe gaat iemand om met weerstand?

Er bestaan individuele verschillen tussen hoe werknemers omgaan met weerstand, agressie en (verbaal) geweld. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in stress, zich gekwetst voelen, spanning ervaren en in het ergste geval uitval. Om deze redenen is het raadzaam om deze zaken in kaart te brengen.

De Talent Scan biedt onder andere inzicht in iemands persoonlijk profiel (samenwerking, werkaanpak en omgaan met veranderingen), denkkracht en specifieke competenties op het vlak van omgaan met weerstand: onder andere flexibiliteit, stressbestendigheid, optimisme en tolerantie.

Werkwijze

De (potentiële) medewerker ontvangt per e-mail een uitnodiging om de Talent Scan ‘Omgaan met weerstand’ in te vullen. Het invullen van dit compacte online assessment duurt ongeveer 35 minuten. Het bestaat uit een intelligentietest en twee korte persoonlijkheidsvragenlijsten.

Wat levert het op?

Na het doorlopen van het online assessment wordt er een rapport gegenereerd. Dit kan direct worden gedownload en wordt na goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Er is een rapport beschikbaar voor de kandidaat (met gerichte ontwikkeltips) en voor de recruiter/interviewer (met interviewvragen). Het assessment kan dienen als preselectie of voor selectie.

Wil je meer informatie ontvangen per e-mail of persoonlijk contact met een van onze adviseurs? Vul het contactformulier (zie rechts) in en wij nemen snel contact met je op.

Wat is het?

Een online selectie-assessment voor uitvoerende / mbo-functies, met een focus op omgaan met weerstand.
Wat levert het op?

Inzicht in iemands persoonlijk profiel, denkkracht en specifieke competenties op het vlak van omgaan met weerstand. Zeer waardevol bij selectiebeslissingen.
Wat houdt het in?

Een intelligentietest en twee korte persoonlijkheidsvragenlijsten. Invullen duurt ongeveer 35 minuten.
Waar?

Het online assessment kan thuis of op het werk (op een rustige plek) worden ingevuld.

Hoe kunnen wij jou helpen?