Veilig werken

De factor mens in het kader van veilig werken is bepalend. Kan iemand het? Wil iemand het? En blijft iemand het doen (ook onder druk)? LTP TestNed helpt je met individuele (online) veiligheidsassessments aan de poort én bij ontwikkeling.

Voorbeeldrapport ontvangen?  Bekijk onze diensten

Veilig werken

Het versterken van de veiligheidscultuur heeft voor veel organisaties prioriteit. Ook willen zij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten. De factor mens is hierbij bepalend. Krijg grip op gedrag door inzicht in individuele verschillen en draag zo bij aan een veiligere werkomgeving. 

Mensen verschillen in hoe zij veiligheid interpreteren

Bijvoorbeeld in hoe zij omgaan met ineens oplopende werkdruk (hectiek) of hoe zij omgaan met verandering. Mensen verschillen ook in termen van capaciteiten en vermogens. Vanzelfsprekend stelt niemand zichzelf moedwillig bloot aan veiligheidsrisico’s, maar deze verschillen in gedrag, capaciteiten en vermogens zijn vaak onderliggend aan veiligheidsincidenten.

Lees verder over de invloed van gedrag en persoonlijkheid op veiligheidsbewustzijn handelen van medewerkers in onze whitepaper: de psychologie achter veilig werken »

“De opleiding tot Registerloods wordt georganiseerd door het Loodswezen zelf. Wij hebben er elk belang bij dat kandidaten die aan de opleiding beginnen, deze ook afronden. We willen graag weten wat voor vlees we in de kuip hebben! Geografische kennis en wetten kunnen we ze aanleren. Belangrijker is dat kandidaten goed kunnen manoeuvreren, mensenkennis hebben, stressbestendig zijn en communicatief sterk. Én zij moeten goed kunnen multitasken, ook onder druk. Dat wordt gemeten in een praktijksimulatie. We hebben gezien dat een aantal mensen van wie we dachten dat ze potentieel goed waren, nu vastlopen bij het multitasken. Een veiligheidsassessment is een goede, extra filter om de beste kandidaten te selecteren voor de opleiding.”

Dennis de Boer - Coördinator Opleidingen en Trainingen

Versterk de veiligheidscultuur: focus op selectie én ontwikkeling

Mensen verschillen en maken het verschil. En dus is het belangrijk om te kijken naar wíe een veiligheidskritische functie daadwerkelijk uitvoert of gaat uitvoeren. Besteed aandacht aan het menselijk kapitaal binnen de organisatie door medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling. Ook een goede en zorgvuldige selectie aan de poort versterkt de veiligheidscultuur en verkleint uiteindelijk veiligheidsrisico’s.

Een (online) veiligheidsassessment biedt de nodige inzichten

Beschikt iemand over de gewenste kwaliteiten en vaardigheden? Wat zijn iemands sterke kanten, kansen, aandachtspunten en risico’s vanuit veiligheidsperspectief? Bekijk hieronder onze diensten: de Talent Scan, Veiligheidsassessments en Veiligheidskeuringen.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Marius de Bruin
Managing Partner LTP TestNed
+31 6- 50 52 50 21

 

Diensten

Talent Scan: Veilig Werken

Dit online selectie-assessment biedt in inzicht in iemands persoonlijk profiel, denkkracht en hoe iemand omgaat met ineens oplopende werkdruk en veranderingen. Hoe het zit met iemands capaciteiten en vermogens om veilig te kunnen werken?

Veiligheidsassessment

In veiligheidskritische functies zijn competente en vaardige medewerkers van groot belang. Een veiligheidsassessment is een goede voorspeller van veiligheidsbewust handelen in de praktijk.

Veiligheidskeuringen

Steeds meer bedrijven testen mensen die een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen. Voor sommige functies is een veiligheidskeuring zelfs wettelijk verplicht. Wij zijn door zowel Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als RailAlert erkend voor het verrichten van veiligheidskeuringen.