Artikel in Vakblad Arbo – Individuele veiligheidsassessments aan de poort

Artikel in Vakblad Arbo – Individuele veiligheidsassessments aan de poort

Bij de selectie van een nieuwe medewerker voor een veiligheidskritische functie wordt vaak uitsluitend gekeken of de sollicitant in kwestie beschikt over de benodigde vakinhoudelijke kennis en ervaring. Dus: heeft deze operator de benodigde proceskennis? Weet deze kraanmachinist voldoende over hefvermogen en reikwijdte? Beschikt deze hoogspanningsmonteur over de noodzakelijke kennis en is hij schakelbevoegd?

Maar weten, mogen en kunnen betekent nog niet doen. Open het artikel van LTP TestNed in Vakblad Arbo (.pdf)
Bron: Vakblad Arbo, nr 6 2017, Vakmedianet.