Voor deelnemers

Voor deelnemers

Bent u uitgenodigd voor een keuring of veiligheidsassessment bij TestNed? Op deze pagina vindt u praktische informatie over de testdag en een goede voorbereiding. Is er na het lezen van alle informatie en de veelgestelde vragen nog iets onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op.


Veelgestelde vragen

Een veiligheidskeuring is voor bepaalde functies wettelijk verplicht. Het resultaat ervan is bindend. Komt u niet door de test, dan kunt u (voorlopig) niet het betreffende beroep uitoefenen.

Een keuring is bijvoorbeeld verplicht voor de officiële veiligheidsfuncties van de Wet lokaal spoor, Stichting Rail Alert of Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Een veiligheidsassessment is niet wettelijk verplicht. Het biedt organisaties inzicht in de mensen die een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen. En geeft aan op welke gebieden iemand zich verder kan en moet ontwikkelen. Het resultaat van het assessment is een advies aan de werkgever. Uiteindelijk nemen zij de beslissing of zij de persoon aannemen of niet.

Begin uitgerust en zo ontspannen mogelijk aan de keuring of het assessment.

Lees goed de uitnodiging en de tips die worden gegeven op de TestNed site. Hier kunt u ook een filmpje bekijken over een veiligheidskeuring en vindt u voorbeelden van de tests.

Via de oefensite van LTP kunt u zich goed voorbereiden op een assessment. Op deze site worden verschillende capaciteitentests uitgelegd, staan uitgewerkte voorbeelden, oefenopgaven met toelichting en voorbeelden van veelgemaakte fouten. Ook kan er een proeftest met tijdslimiet worden gemaakt.

Tips voor het interview:
Een interview is een persoonlijk gesprek met een psycholoog.Wees eerlijk en vooral uzelf. Geef duidelijke, bondige antwoorden en help de interviewer om informatie over u te verzamelen. Bij lastige vragen mag u best even bedenktijd nemen. En als u de vraag niet begrijpt: schroom dan niet om meer uitleg te vragen.

Een interview is vaak als volgt opgebouwd:

 • Kennismaking/introductie
 • Opleiding/loopbaan tot en met huidige functie
 • Geambieerde functie
 • Competenties/sterke/zwakke punten
 • Vrije tijd/hobby’s, privéleven
 • Afronding

Functies en organisaties zijn verschillend. Daarom is ieder assessment bij TestNed uniek.

Een assessmentprogramma bestaat in de regel uit diverse tests en vragenlijsten, een interview en een rollenspel of simulatieopdracht.

Na binnenkomst bij de receptie, begint de dag in een ontvangstruimte. Hier krijgt u een kopje koffie of thee en kunt u nog even rustig plaatsnemen. Het assessment is, totdat u wordt opgehaald door een testzaalmedewerker of adviseur, nog niet begonnen. U wordt niet meteen geobserveerd of beoordeeld. U kunt dus gewoon een praatje maken of de krant lezen. U kunt zelf (waar mogelijk) enige rustmomenten inlassen en uiteraard is er ook een lunchpauze.

Een periodieke veiligheidskeuring is voor bepaalde functies wettelijk verplicht. De termijnen tussen deze keuringen zijn per wet geregeld.

Indien je voor het eerst voor deze functie wordt gekeurd, is het een eerste keuring. Het programma van deze eerste keuring kan afwijken van de periodieke keuring. Dit is afhankelijk van de specificatie in de wet.

Bij een veiligheidskeuring
Het resultaat van uw keuring wordt na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan worden aan de hand van de wettelijke bepalingen, de juiste stappen genomen.

Bij een veiligheidsassessment
Het assessmentrapport wordt pas na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever.

Alle testgegevens worden conform de Wet beschermingspersoon gegevens en de NIP-gedragscode verwerkt. Voorts kunnen uw gegevens anoniem worden meegenomen voor researchdoeleinde.

Assessmentrapporten worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Bij een veiligheidskeuring
Afhankelijk van de wetgeving is de geldingsduur bepaald. Gegevens hiervan zijn beschikbaar bij IL&T, Stichting Rail Alert of Wet Lokaal Spoor.

Bij een veiligheidsassessment
Afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever wordt de geldigheidstermijn in het rapport vermeld. Assessmentrapporten worden door TestNed maximaal 2 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Alle testgegevens worden conform de Wet beschermingspersoon gegevens en de NIP-gedragscode verwerkt. Voorts kunnen uw gegevens anoniem worden meegenomen voor researchdoeleinde.

Bij een keuring wordt bepaald in het keuringsreglement wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitslag.

Bij een assessment kunt u uw bezwaren kenbaar maken bij de uitvoerend psycholoog en opdrachtgever, waarbij deze u verder zal informeren over de mogelijkheden.

Klik hier voor meer informatie over de klachten- en bezwaarprocedure.

Geef ziekte of andere omstandigheden waardoor u minder goed kunt presteren, altijd vooraf door aan de TestNed-adviseur óf tijdens het gesprek. Er kan dan besloten worden om een nieuwe afspraak te maken voor een keuring of assessment. Let op: hier zijn wel kosten voor uw (toekomstige) werkgever aan verbonden.

Of u achteraf de kans krijgt om een keuring of assessment opnieuw te doen, hangt af van uw (toekomstige) werkgever. En van de wettelijke regelingen.

 

 

Bij een veiligheidskeuring
Het resultaat van uw keuring wordt na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan worden aan de hand van de wettelijke bepalingen, de juiste stappen genomen.

Bij een veiligheidsassessment
Het assessmentrapport wordt pas na uw goedkeuring doorgestuurd naar de opdrachtgever. Geeft u geen toestemming? Dan laten wij de opdrachtgever weten dat er geen rapport wordt toegestuurd.

 

De wettelijke bepalingen worden nageleefd. In sommige gevallen komt het blokkaderecht vanuit het NIP te vervallen, indien er sprake is van een veiligheidsrisico bij een officiële veiligheidsfunctie.

Kijk voor meer informatie over de NIP-code op de website van het NIP.

Een veiligheidsassessment biedt organisaties inzicht in de mensen die een veiligheidskritische functie (gaan) vervullen. En geeft aan op welke gebieden iemand zich verder kan en moet ontwikkelen. Het resultaat van het assessment is een advies aan de werkgever. De opdrachtgever is diegene die uiteindelijk een besluit neemt omtrent uw indiensttreding.

Bij een keuring zijn de veiligheidsdimensies gedefinieerd. Deze zijn bepalend voor de veiligheidsgeschiktheid en vallen onder de wettelijke normen.

Bij functiegeschiktheid (dat wordt gemeten met een assessment) zijn het wenselijke gedrag en de competenties gedefinieerd door de opdrachtgever/werkgever. Dit is vaak breder dan alleen de wettelijk geldende normen.

Bij de uitnodiging voor uw keuring of assessment ontvangt u een routebeschrijving naar de betreffende TestNed-vestiging en tips omtrent parkeren.

De TestNed-vestigingen hebben geen kantine. Wel kunt u gebruik maken van ons aanbod aan koffie, thee, water en frisdrank. In uw uitnodiging staat duidelijk of uw keuring of assessment een hele of een halve dag duurt. Komt u een hele dag? Dan verzorgen wij een lunch voor u, bestaande uit belegde broodjes, fruit, melk en jus d’orange.

Ja, alle TestNed-vestigingen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Bij de uitnodiging voor uw keuring of assessment ontvangt u een routebeschrijving naar de betreffende TestNed-vestiging.

Een veiligheidskeuring in beeld

Begin goed voorbereid


 • Controleer op uw uitnodiging de datum en het tijdstip.
 • Bent u verhinderd? Meld u dan tijdig af, zowel bij TestNed als bij uw (toekomstige) werkgever. Hiermee worden onnodige kosten bespaard.
 • Indien u tijdens uw reis richting TestNed vertraging oploopt, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met ons bureau.
 • Wij verzoeken u een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Indien u brildragend bent, zorg er dan voor dat u uw bril meeneemt.
 • Geef bij aanvang van het onderzoek aan of u kleurenblind bent, gehoorproblemen heeft of wanneer andere zaken van invloed kunnen zijn op uw testresultaten.
 • Draag comfortabele schoenen, in verband met het bedienen van voetpedalen. Dus geen zware veiligheidsschoenen of schoenen met hoge hakken.
 • De duur van het veiligheidsonderzoek, afhankelijk van de specifieke veiligheidsnorm, bedraagt doorgaans 4 à 5 uur.

Hoe kunnen wij je helpen?

Neem contact met ons op via onderstaande gegevens of vul het contactformulier in. Je hoort snel van ons.